Mihez van jogom mint haszonélvező?

Mihez van jogom mint haszonélvező?

Mihez van jogom mint haszonélvező?

 • A haszonélvezeti jog alapján a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokban tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Gyakran felmerülő kérdés, családon belül is gyakran akár pereskedésig menő viták gyökere lehet ez a jogkérdés.
 • Ingatlan esetében a tulajdoni lapon a bejegyzett haszonélvezeti jog, mint teher A szülők gyakran ajándékozzák gyermeküknek az ingatlanokat haszonélvezeti jogukat fenntartva, de akár el is adható egy ingatlan úgy, hogy annak korábbi tulajdonosa azt élete végéig szeretné birtokolni, használni, azaz fenntartja magának a holtig tartó haszonélvezeti jogát. A haszonélvező jogosult a terhelt lakásban kizárólagosan benne lakni, és jogosult birtokvédelemre is, akár a tulajdonossal szemben is. Az ingatlanba történő bejelentkezés is a haszonélvező aláírásához kötött.
 • Tudni kell, hogy a haszonélvezeti jog személyhez kötődő vagyoni értékű jog, azaz korlátozott időre, legfeljebb a jogosult haláláig állhat fenn. Ez azt jelenti, hogy például nem lehet eladni, önállóan nem forgalomképes. A haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át a jogosult, de a birtoklás, a használat, és a hasznok szedésének jogát másnak átengedheti. Pénzért vagy egyéb ellenértékért akkor engedheti át, azaz adhatja bérbe például a haszonélvezeti joggal terhelt lakást a Polgári törvénykönyv értelmében, ha a tulajdonos azonos feltételek mellett nem tart rá igényt. A gyakorlatban ez egy balatoni nyaraló esetében azt jelenti, hogy ha azt a haszonélvező nem használja, a tulajdonos használhatja, hasznosíthatja.
 • A haszonélvezettel terhelt ingatlan is eladható, értékesíthető természetesen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az illetéktörvény életkortól függően meghatározza, hogy mennyi a haszonélvezeti jog értéke, és a jogosultat a vételárból ez a rész illeti meg, a fennmaradó rész a tulajdonosé. Így például egy 10 Millió forint eladási árú ingatlanból a törvény szerint a
  25 évesnél fiatalabb haszonélvezőt                      5.000.000 Ft
  25-50 éves haszonélvezőt                                    4.000.000 Ft
  51-65 éves haszonélvezőt                                    3.000.000 Ft
  65 évnél idősebb haszonélvezőt                          2.000.000 Ft illeti meg.
  Látható, hogy minél idősebb a jogosult, annál alacsonyabb a haszonélvezeti jogának az értéke, és annál kevesebb a neki járó ellenérték.
 • A haszonélvező viseli a dologgal kapcsolatos terheket, kivéve például a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. Azaz az ingatlanban lakó haszonélvezeti jogosult fizeti a rezsiköltségeket, közműveket, de például a szükségessé váló felújítási munkálatok már a tulajdonost terhelik.
 • A tulajdonos jogosult ellenőrizni a haszonélvezet gyakorlását. Ha a haszonélvező nem rendeltetésszerűen használja, rongálja azt, akkor a tulajdonos a törvény erejénél fogva biztosítékot követelhet, ha felszólítása eredménytelen.
 • A gyakorlati tapasztalat alapján a haszonélvezetből fakadóan sok jogvitás helyzet alakulhat ki, ami megterheli az érintettek érzelmi kapcsolatát és a családi viszonyokat. A fentiek alapján érdemes lehet ezen jog alapítása előtt tájékozódni annak teljes tartalmáról, és annak ismeretében meghozni a döntést, hogy vállalják-e a felek az ezzel járó terheket, nehézségeket. Utólag nehéz és költséges a jogvitás helyzeteket rendbe tenni, a vele járó bosszúságról nem is beszélve.